Till alla frihetsvänner!

Skåningarna befrias från ISLAM och kan få pengar

Om nazismen stoppats i tid hade andra världskriget och Förintelsen undgåtts. Nu gäller det att stoppa ISLAM.

De förfärliga händelserna i den islamiska världen beror inte på människorna utan på ISLAM. Därför måste ISLAM avlägsnas från Skåne innan den hemska vidskepelsen får inflytande även här. Spridande av islamiska idéer och alla symboler för ISLAM måste förbjudas.

ISLAM  är oförenlig med demokrati och oförenlig med jämställdhet. Läran betyder ränteförbud, ramadanplåga, djävulstro, halalslakt, allmosesystem, barnäktenskap, spelförbud, alkoholförbud, fläskförbud mm och måste avlägsnas varvid muslimerna ska få all hjälp att lämna sin vidskepelse. Det gäller ISLAM som lära, inte människorna i den.

Skånepartiet Malmö utför dagligen detta omvändelsearbete med debattdeltagande, manifestationer, närradiosändningar, valdeltagande mm.

Beroende på att Skånepartiet Malmö ännu efter 11 år inte fått ut något skadestånd från Region Skåne i processen om partistödet (www.skanepartiet.org, Nyheter, sig 1-492, politisk kriminalitet, trolöshet mot huvudman, likgiltighetsuppsåt) är föreningen för sina finansiering av verksamheten helt beroende av gåvor. Skadestånd på upp till 15 miljoner kr kommer men kan dröja.

Föreningsordföranden föreslår nu Skånepartiet Malmö att besluta om ett system med gengåvor och gåvor att gälla så länge svensk lag råder i Skåne samt att när Skåne blivit självständigt överväga att införa det då med skånsk lag överensstämmande FRIHETSLOTTERIET enligt nedan.

1.       När skadeståndet kommit ska Skånepartiet Malmö använda 1/5 av det till att som gengåva tillställa dem som sänt gåvor den andel av nämnda femtedel som motsvarar vars och ens sammanlagda andel av gåvorna. Alltså totalt upp till 3 miljoner kr.

2.       Gengåvorna beräknas på under tiden fr o m 20110705 t o m dagen före slutlig skadeståndsdom inkomna gåvor med 1 del per helt 100-tal kr. En Muhammed-tavla om 2500 kr räknas som 25 delar. Medlemsavgiften till Skånepartiet räknas inte. Alla gåvogivare förutsätts medvetna om risken att det beroende på den rättsliga utgången inte betalas ut några gengåvor alls. Gåvorna skickas in för Skånes befrielse från ISLAM och övrigt politiskt arbete.

3.       Gåvogivarna och gengåvomottagarna står för alla överföringskostnader.

4.       Anonyma gåvogivare kan inte räkna med några gengåvor.

5.       I närradion Malmö FM 90,2 meddelas löpande vad som influtit. Målet är 30 000 delar motsvarande 3 miljoner kr.

6.       För att minimera överföringskostnader och administration ska, om inte gengåvorna då redan betalats ut, när Skåne blivit självständigt Skånepartiet Malmö överväga att sammanlägga alla gengåvor till en enda och sända den i enlighet med då gällande skånsk lag till en enda genom lotteri på inkomna gåvodelar utsedd mottagare. Det kallas FRIHETSLOTTERIET med närmre regler som meddelas när aktuell skånsk lag föreligger.

De islamiska slöjorna måste omedelbart bort från Skåne! Därför och med tanke på gengåvorna tillrådes du att omedelbart skicka in gåvor till Skånepartiet Malmö, bankgiro 386-8908, gärna med melodiönskan för närradion. Undvik andra betalningssätt. Från utlandet gäller IBAN SWEDSESS SE2580000821499844646753

Följ upplysningarna och även närradion på hemsida www.skanepartiet.org.

SKÅNEPARTIET GÖR JOBBET – DU SLIPPER ISLAM OCH KAN FÅ PENGAR

Svedala 2011-07-13

Carl P Herslow
Föreningsordförande