Punktprogram

Bäste Partimedlem och sympatisör!

Den svenska eliten har genom Sveriges kungapars och Mona Sahlins inträdande i en moské och statsministerns besök i ett halal-slakteri hjälpt ISLAMs förtryckarideologi breda ut sig i Sverige.

I partiledningen vill vi hellre att Skåne blir en egen självständig republik än att skåningarna tvingas vidare i den svenska undergångspolitiken. Det gäller inte bara ISLAM utan även invandringspolitiken, sveken mot pensionärerna, den bristande skolpolitiken mm.

Under perioden 1983-05-30 – 1985-03-31 verkade partiet för skånsk självständighet, inte bara regional självstyrelse.

Följande 12 punkter finns med i nytt partiprogram:

1. Skåne blir en fri republik medlem i EU och NATO
2. Stopp för invandring av flyktingar och liknande
3. ISLAM avlägsnas, muslimerna får flytta till Sverige
4. Alla pensionslöften skall ovillkorligen infrias
5. Mer pengar till sjukvård, äldrevård och handikappade
6. Båda reaktorerna i Barsebäck skall användas
7. Eleverna måste få respekt för lärare och vuxna
8. Brottsbekämpningen skärps med flera poliser mm
9. Arbetsmarknanden liberaliseras, bidragsfusk stoppas
10. Skattetrycket sänks när Skånes statsskuld är betald
11. Systembolagsmonopolet upphävs
12. Kommunistväldet i radio/TV stoppas

Medlemskap i Skånepartiet kostar 200 kr per kalenderår. För att bli medlem, sätt in pengarna på plusgiro 439 83 80 – 8. Glöm inte att anteckna ditt namn och adress på inbetalningen och eventuell önskelåt till radion.