Nyhet

Nyhet
Nyhet
2019-08-08 Nyhet Sverige måste hjälpa Storbritannien med BREXIT

Sverige, Danmark, Tyskland och Österrike har av EU fått särskilt tillstånd att utföra gränskontroller till 2019-11-12. Förlängning i sex månader måste begäras senast fyra veckor innan tiden går ut. För Frankrike går tiden ut redan 2019-10-31. I nämnda länder pågår nu arbetet med att utforma ansökan.

Storbritannien gick med i EU 1975-01-01. Folkomröstning hölls 1977 varvid mer än 2/3 av de röstande ställde sig positiva till medlemskapet. Hur kunde då omröstningen 2016-06-23 ge majoritet för utträde med 52% mot 48%? Det finns säkert många orsaker. Avgörande torde dock ha varit Schengenöverenskommelsen även om Storbritannien och Irland inte deltar i just det samarbetet. Det har ändå av EU-motståndarna utnyttjats som bevis på trenden i EU i riktning mot ökad överstatlighet. Extra ogynnsamt var det, att migrationsvågen 2015 kom efter beslutet om en andra folkomröstning men före själva omröstningen.

Hanteringen av BREXIT har redan ställt till mycket stor ekonomisk och politisk skada både i UK och i övriga EU. Andra viktiga frågor, exempelvis klimatkrisen, har lämnats därhän, medan BREXIT tagit alla krafter i anspråk. Därför är det nu av många skäl, inte minst tidsmässiga, av största betydelse, att en väg till lösning föreslås. Schengenöverenskommelsen är numera inarbetad i EU-konstitutionen.

En tredje folkomröstning kan motiveras, om väljarna ändrat uppfattning eller inte längre är helt desamma, tre årskullar har ju lämnat det aktiva livet medan tre tillkommit. Det kan inte anses vara demokrati, att pressa på folket ett beslut, som det inte står bakom. Även om väljarna är desamma och inte har ändrat uppfattning, kan en tredje omröstning motiveras, om förutsättningarna i tillräcklig grad ändrats. Så torde bli fallet, om Schengensamarbetet upphör.

Förvisso har UK moderniserats beträffande mått och vikt, valuta mm men mycket återstår. Övergång från vänster till högertrafik ska kanske inte nämnas men det finns andra förhållanden. Till exempel beslutsprocessen i Underhuset. Skadorna drabbar ju inte bara UK utan också omvärlden, speciellt resterande EU och då också Sverige. Varför har man inte omröstning med voteringsknappar där? Kanske måste sofforna ersättas med bestämda platser för var och en som det är i EU-parlamentet och i alla andra beslutande församlingar som följt med i den tekniska utvecklingen. Ännu viktigare är nog avgörande med tillämpning av kontrapropositionsordning. I våras förelåg 8 olika förslag för omröstning. Alla röstades ner. Mest troligt är, att Theresa Mays förslag vunnit, om ett av de åtta lagts som huvudförslag och de övriga sju efter utslagsvoteringar reducerats till ett som ställts mot detta för omröstning. Så görs i andra parlament och så borde det ha gått till även i UK. Men det kan knappast någon utomstående ändra på före den 31 oktober då utträdet ska ske med eller utan avtal.

Klimatkrisen är global och har därför ändrat förutsättningarna även för EU. Förr kunde diskuteras två hastigheter för EU, en för kärnländerna och en mera långsam för andra. Klimatkrisen kan beskrivas med en miljöekvation som består av två faktorer på ena sidan om likhetstecknet och en produkt på andra sidan. Faktorerna är antalet människor på jorden respektive varje individs genomsnittliga påverkan. Den nutida debatten gäller nästan uteslutande den andra faktorn, alltså övergång från animaliekonsumtion till vegetabilisk konsumtion, från flygresor till tågresor o.dyl. Men detta ger mycket lite särskilt som människorna i u-länderna begär samma levnadsstandard som i i-världen. Därför kommer den genomsnittliga miljöpåverkan troligen att stiga något.

Däremot kan antalet människor påverkas med ekonomiska styrmedel. Utan 1-barnspolitik i Kina under de senaste decennierna hade det nu funnits 400 miljoner fler invånare där. År 1950 var världsbefolkningen 2,5 miljarder, nu är den tre gånger större, 7,5 miljarder. Parisavtalet förutsätter uppgång till 10 miljarder och anger ingen slutpunkt i tiden. Men East Anglia University uppgav 2012, att jorden kan vara beboelig ytterligare 1,75 miljarder år. Sedan gör solens aktiviteter, att det blir för varmt.

Tiderna har ändrats sedan 1950. Då fanns varken flygturism eller massbilism. Om nu världsbefolkningen ökar med en tredjedel och den andra faktorn i ekvationen samtidigt ökar något blir produkten minst en tredjedel värre än nu och dessutom under nästan evig tid framöver. Var och en borde förstå, att detta inte går. Nämnda omständigheter påverkar även EU. Befolkningen i EU får inte öka mera utan måste helst minska. Då kan inte Schengenavtalet längre tillämpas. Om länderna lojalt begränsar sin folkmängd kan de inte tillåta, att ansträngningarna saboteras genom att människor strömmar in från omvärlden.

Klimatkrisen medför alltså, att Schengenavtalet måste ersättas med gränskontroll av personer. En annan följd är, att världen inte längre har råd med nuvarande militärutgifter. Mest näraliggande för EU blir då att försöka få med Ryssland i unionen. Den kommer då bättre att göra skäl för sitt namn. Postputintiden är inte så avlägsen. Det borde redan nu finnas en majoritet i Ryssland för medlemskap i EU. Kanske också, åtminstone bland ungdomen, för övergång till alfabetet i EU och dess "lingua franca", engelska. Också därför bör EU anstränga sig lite för att behålla UK i EU.

Slutsatsen blir, att Sverige genast bör kontakta Frankrike, Danmark, Tyskland och Österrike för att ersätta ny ansökan om förlängd tid med förslag att Schengensamarbetet upphör och att detta snarast officiellt meddelas UK som led i beslutsprocessen där rörande BREXIT.

Carl P Herslow (75)

Civilekonom, Ordförande i Skånepartiet

Nyhet
2019-07-14 NyhetTvå kära medarbetare bortgångna. Horst Werder och José Borrohna har bägge gått ur tiden. Båda två tillhörde Skånepartiets mest dedikerade radiopratare, fritidspolitiker och valarbetare. Vi ber att för familjerna få beklaga det inträffade. Våra tankar och böner går till Horst och José; Tack för allt ni gjort, ni är hjältar.

Nyhet
Nyhet
2019-02-20 Nyhet Vi kan inte vänta längre, Carl Herslow ställer upp i eu-valet. Motion om islam mm.

Nyhet Läs mer (Nu i uppdaterat skick 2019-03-01)
Texten är i .PDF-version.

Nyhet
Nyhet
2018-10-24 Nyhet Carl P. Herslow: Kom loss Stefan Löfven!

Nyhet Läs hela debattartikeln
Texten är i .PDF-version

Nyhet
Nyhet
2018-07-05 Nyhet Skånepartiet: Begränsa den fria rörligheten för människor mellan EU-länder. Carl P. Herslow mejlar eu-ledare i desperat försök att rädda den krisande unionen.

Nyhet Läs dokumentet
Texten är i .PDF-version på engelska

Nyhet
2018-11-07 Nyhet Carl P Herslow kommenterar valresultatet och omedelbara implikationer för Skåne, Sverige och EU. Dessutom: Muhammedtavlans vikt för Skånepartiets fortsatta utveckling. Muhammedtavlan är en blivande kulturskatt för Skåne, den användes först i en valrörelse för åtta år sedan i ett försök att genom grafisk design motsätta sig islam. Du kan köpa den.

Nyhet Läs dokumentet
Texten är i .PDF-version

Nyhet
2018-04-08 Motion Sveriges riksdag, Skånes regionfullmäktige och Malmö kommunfullmäktige.

Vi gör inte detta för att sprida hat mot människor. Skånepartiet kämpar mot islam, aldrig mot muslimer!

Kan du inte läsa dokumentet? Då kan du behöva installera Adobe Reader.

Nyhet
Ladda ned PDF

Nyhet
Nyhet
2017-10-24 Nyhet Partiordförande Carl P Herslow och Maud Holmgren, som är ordförande i Skånepartiet Malmö, på Möllevångstorget vid Arbetets Ära.

Statyn brukar socialdemokraterna hänvisa till, men det eftersom de propagerar för ramadanplågan blir detta omöjligt.

Informationspromenaden genomfördes planenligt och inget motstånd dök upp. Partiet planerar ha informationspromenad varje måndag kl 14 fram tills valet 2018, med undantag för juldagen, och med start på Stortorget fram till Möllevångstorget. Promenaden tar ungefär 2 timmar och alla intresserade kan ställa frågor direkt till Carl.

Nyhet
2017-10-21 Nyhet På måndag den 23 oktober kommer Carl P Herslow gå en informationspromenad från Stortorget i Malmö till Möllevångstorget. Promenaden börjar kl 14.00 och beräknas ta runt två timmar. Kom dit och dokumentera händelsen. Händer något under promenaden, våld etc, ring polisen och gör ditt bästa för att fotografera händelsen. Carl P Herslow gör detta eftersom informationspromenaden ska lysa sken på vidskepelsen islam. Herslow själv säger att "vi har ett medmänskligt ansvar att hjälpa muslimerna ur islam". Alla är välkomna att hälsa och ställa frågor. Informationspapper kommer delas ut. Vi gör inte detta för att sprida hat mot människor: alltid mot islam - aldrig mot muslimer. Information som delas ut kan du se här. Kan du inte läsa dokumentet? Då kan du behöva installera Adobe Reader.

Nyhet
Nyhet
2017-10-18 Nyhet Stolta skånepartister kampanjar ute på stan utan löner och arvoden. Lennart, Maud, Carl och vi andra inom partiet jobbar för ett Skåne med mer individuell frihet utan socalism. Ett fritt Skåne och fria skåningar utan svenskförtrycket och islams inflytande på samhället.

Nyhet
2017-07-06 Nyhet Islam, djurens rätt i världen och överbefolkning. Carl P. Herslow och Bengt Rydberg diskuterar. Nyhet Senaste poddradioklippet! Nyhet Lisbet pratar flora och fauna

Nyhet
Nyhet

Nyhet Sveriges flagga skiftar i färg?! (.pdf)

Nyhet
2017-04-28 Nyhet Då var det dags igen! På torget mittemot Systembolaget i Limhamn den 4 juni. Nyhet Flygblad rörande Skånes nationaldagsfirande den 4 juni 2017. Printa ut och ta med!

Nyhet
Nyhet
Nyhet
Rader till Jan Helin (.pdf)
Nyhet Några sidor från boken "Om Islam", kopplade till dokumenten ovan (.pdf)

Nyhet
Carl P. Herslow: Nyhet BREXIT-omröstningen måste göras om Svar till artikel i Contra. (.pdf)
Caspar Nilsson: Nyhet Befogad folklig skepsis mot EU (.pdf)
Carl P. Herslow: Nyhet Farligt EU-motstånd. Svar till Caspar Nilsson (.pdf)


Nyhet
Beroende på partistödsbedrägeriet som SD låg bakom och det faktum att vi inte fått utbetalt skadeståndet på 9,5 miljoner så stängs nu närradion FM90,2. Just nu satsar vi på nationaldagsfirandet den 4 juni i Loshult. Sätt in belopp på bankgiro 583-1748 för att manifestationen ska bli så stor som möjligt, du får då också en skriftlig inbjudan till firandet. Skriv in ditt namn och adress på inbetalningen.

Material rörande tidigare nationaldagsfirande

Nyhet Se bilder från nationaldagen (.pdf)
Nyhet Läs senaste numret av Fritt Skåne (.pdf)
Nyhet Se film från Skånes nationaldag (.wmv)
Nyhet Se fler bilder från nationaldagen (.pdf)

Nyhet
2016-07-15 Nyhet AFP: 84 människor döda i ännu ett blodigt islamiskt terrordåd i Frankrike. Den misstänkte mannen, 31-årige Mohamed Lahouaiej Bouhlel, hade rötter i Tunisien och kom till EU som "flykting" med endast uppehållstillstånd i Frankrike.


Nyhet

Nyhet
Nyhet Se bilder från Skånes nationaldag 2015 (.pdf)
Nyhet Läs senaste numret av Fritt Skåne (.pdf)
Nyhet Se film från förra årets nationaldagsfirande (.wmv)


Nyhet
Nyhet
2016-04-16 Nyhet Mycket intressant favorit i repris. Carl P. Herslow diskuterar terrorism, invandring, regeringspolitik och Turkiet med uppringaren Bodil.

Nyhet
Förenta Staternas president besökte The Islamic Society i en radikal moské i Baltimore. Presidenten gick i bara strumpor.

Nyhet

Nyhet
2016-02-15 Info om partistödsbluffen Nyhet Läs mer

Nyhet
2016-01-22 Nyhet Nya fakta gällande partistödsskandalen och högsta domstolens behandling. Ytterligare bevisning och kommentarer. Nyhet Läs PDF2015-09-15 Nyhet Högsta domstolen avslår ansökan om resning mm. Läs mer
2015-09-18 Nyhet Klagan över domvilla
2015-10-24 Nyhet Högsta domstolen avslår Skånes Valförbund II:s klagan över domvilla

Nyhet
Nyhet
NyhetStår islam för fred, kärlek och frihet? Det påstår svenska politiker, journalister, de av SVT/SR hjärntvättade personer och många islamtroende. Vi hävdar att det är en psykosocial sjukdom, inte helt olikt de förödande nazistiska idéerna från förr som åter växer sig starkare i Europa, men som är som störst i mellanöstern. Ladda ner filmerna direkt från vår webbsida och se hur den Islamiska Staten, IS, behandlar bl.a kristna gisslan. OBS! De två videoklippen bör inte ses av ungdomar under 15 år, eller av känsliga vuxna. Vi lägger ut materialet av en enda anledning; att visa hur hotfullt och brutalt islam är och kan bli nu när sjukdomen växer sig större och starkare. Inte någon gång påstår vi att alla islam-troende i världen skulle kunna begå dessa chockerande dåd.

Klippen ligger inpackade i en .zip-fil och är av formatet .mp4. Du behöver inte nödvändigtvis använda WinZip för att öppna paketet. Storlek: Ca 100 megabyte.

» Hämta

Nyhet
Nyhet Lyssna till samtalet med muslimen Envera och hennes syn på samhället och hur hon tycker det borde vara här i Sverige. Lyssna Lyssna

Nyhet

2015-10-10 Nyhet D.Ö är bruten - men allt kommer i praktiken fortsätta likadant som vid tidpunkten då avtalet slöts. Sjuklövern i riksdagen står inte på svenskarnas sida. Läs mer

Nyhet

2015-09-11 Nyhet Nytt poddinslag med Carl Herslow och Ulf Nilsson. Om kungar, svenska symboler och varför Skåne är så historiskt viktigt. Lyssna Lyssna

Nyhet
Nyhet
2015-08-24 Nyhet Carl P Herslow intervjuas av Sydsvenskan. Var den enda politikern som medverkande på "tiggarmöte".

Nyhet
2015-08-24 Nyhet Två nyhetsartiklar och en avbildning av texten på Herslows låda. Lådan finns alltid med på informationspromenaden som fortsätter varje måndag fram till valet.

Läs PDF med artiklar mm. Vid behov kan du med t.ex Adobe Reader använda plus-tecknet för att zooma in.

Se också de bilder från tidigare idag som togs vid ett tiggarmote.

Nyhet


Nyhet Anna Hedh (S): Ungern bör uteslutas ur EU. "Jag blir rent ut sagt förbannad. Det är skamligt, fruktansvärt och vansinnigt, det som den ungerske premiärministern Viktor Orbán och hans högerregering genomför. Jag kan knappt tro det är sant". Efter att besked kommit om att Ungern påbörjat byggandet av en mur mellan sig och Serbien i syfte att stänga människor ute från landet, reagerar europaparlamentariker Anna Hedh (S) kraftigt.

Läs mer nättidningen FriaTider.se

Nyhet


Nyhet När ska Sverigedemokraterna, som i Danmarks, Finlands och Norges motsvarigheter, bli en del av en regering. Sändes: 2015-06-26. Lyssna Lyssna

Nyhet


Nyhet Nytt poddinslag med Bengt Rydberg och Carl P. Herslow. Hur många invandrare tål EU? Sändes: 2015-06-18. Lyssna Lyssna

Nyhet


Nyhet "Ensamkommande flyktingbarn", islam, tiggeriet, fattigpensionärer och den massmediala kampanjen för tolerans mot intolerans och en generös flyktingpolitik. Det är något av vad Bengt Rydberg och Carl P. Herslow diskuterar. Sändes: 2015-06-11. Lyssna LyssnaNyhet Se bilder från nationaldagen (.pdf)
Nyhet Läs senaste numret av Fritt Skåne (.pdf)
Nyhet Se film från Skånes nationaldag (.wmv)
Nyhet Se fler bilder från nationaldagen (.pdf)


Nyhet


Nyhet Hur möter queerpersoner och feminister islam? Sändes: 2015-05-28. Lyssna Lyssna

Nyhet


Nyhet Ulf Nilsson tar upp Skånes nationaldag; Varför ska den firas just i Loshult? Och senare: vår gemensamma historia. Sändes: 2015-05-29. Lyssna Lyssna

Nyhet


2015-04-05 Nyhet Bertil Torekull, ersättare i riksdagen för MP och eu-parlamentskandidat för samma parti 2014, tillika tidigare chefredaktör för Svenska Dagbladet och grundare av Dagens Industri, skriver i en debattartikel i vänsterliberala Expressen idag att han vill stoppa invandringen till Sverige.
– Man vågar inte tala om det här, man är rädd att bli betraktad som rasist, säger han till Fria Tider. Nu väntar med allra största sannolikhet uteslutning ur Miljöpartiet.Nyhet
2015-03-12 Nyhet Brev till Sveriges Radio om "Människor och tro"
» HämtaNyhetPoddinslag: Hur sköter Sverigedemokraterna sitt uppdrag egentligen?
Sändes: 2015-02-26 kl. 08.30-09.00. Lyssna Lyssna

Nyhet
Nyhet
Julia Persson, MUF-topp, vill införa månggifte

2015-02-23 NyhetNu öppnar MUF upp för månggifte, eftersom man menar att dagens regelverk för äktenskap är föråldrade. En man ska alltså kunna gifta sig med fler kvinnor. Och Moderata Ungdomsförbundet är inte ensamma. Samtliga ungdomsförbund knutna till riksdagspartierna, förutom Sverigedemokraternas och Kristdemokraternas, är positiva till en sådan förändring.

Nyhet
Nyhet
2015-02-21 Nyhet Brev till Richard Jomshof och ännu ett till P1-programmet "Nordegren & Epstein" samt relevant information. Ladda ner idag och läs. » Hämta

Nyhet
Nyhet
2015-02-09 NyhetIkväll landade den palestinska presidenten, förintelseförnekaren och diktatorn Mahmoud Abbas på Arlanda flygplats utanför Stockholm. I morgon kommer han träffa bl.a statsminister Stefan Löfvén och statschefen kung Carl XVI Gustaf. Detta som en följd av socialistregeringens erkännande av palestina som en stat. Händelsen hyllas i samtliga av den starkt vänsterorienterade massmediegiganten SVT/SRs kontrollerade kanaler.

Nyhet
Bilder från manifestationen på Stortorget 23/1 i Malmö. Herslow visar en Muhammed-tavla där litografin har tryck på båda sidor och föreslår att den inramas så att dess baksida, där det finns bara text, blir tavlans framsida. Litografins framsida med bilderna av Muhammed och Aisha kommer då mot tavlans masonit och syns inte, ens om tavlan vänds. Därför kan på tavlans baksida med tejp fästas en svartvit kopia av bildsidan så att den intresserade läsaren av texten kan få en uppfattning av bildsidans utseende genom att vända på tavlan. För att litografins originalbilder ska kunna visas måste tavlan tagas isär.

Litografierna levereras i papprullar REK och kostar 2500.-/st varvid en bok "OM ISLAM...", en omgång dokumentation om 8 sidor (se pdf-fil) och 1 A4-ark med svartvit kopia i 70% avsedd att tejpas på tavlans baksida medföljer. Litografin och kopian skickas i papprulle medan boken och dokumentationen sänds i vanligt brev. Bankgiro 386-8908.

Personligt överlämnande kan i de flesta fall ordnas efter överenskommelse.

Skånepartiet accepterar inte Sverigedemokraternas passivitet inför den allt snabbare islamiseringen och folkökningen i Skåne och Sverige. Sverigedemokraternas ledning är framröstad för att främja partiets väljares intressen, inte bara sina egna.
Nyhet
Nyhet
Nyhet
Nyhet

Nyhet
Nyhet
2015-01-17 NyhetMinst sju kyrkor och ett franskt kulturcenter har stuckits i brand i Niger i norra Afrika vid protester riktade mot den franska satirtidningen Charlie Hebdos teckningar av den såkallade "profeten" Muhammed. Även flera butiker som drivs av fransmän har plundrats uppger vittnen. Den franska ambassaden har uppmanat franska medborgare att stanna hemma och inte gå ut under upploppen. Minst tio personer har hittills mist livet.

Nyhet
Nyhet
2015-01-16 Nyhet Teckningar publicerade av Charlie Hebdo. En från 2011 och en från denna veckan. Islamiska organisationer påstår sig tycka att vi måste värna yttrandefriheten, men undantaget deras villfarelser; eller som de själv kallar det, "religion". Om ISLAM är en religion, så är det en av hat, brutalitet och ständiga motsättningar. Vi måste förhindra islamiseringen, innan det är alldeles för sent och inbördeskrig brutit ut.

Nyhet
Nyhet
2014-11-21 Nyhet Sohair al Bataa var duktig i skolan och i hennes by visste alla vem hon var. Nu är hon världskänd efter att ha fallit offer för islamisk könsstympning, något som tog hennes liv. En bekant säger att Sohair al Bataa ville bli journalist. Hon älskade livet, precis som vilken annan helt vanlig flicka, och hon var vid gott mod och god hälsa innan händelsen. Den egyptiske läkaren friades helt från brottsmisstanke. Sohair al Bataa blev 13 år gammal.

Precis så vidrigt, farligt, förödande, omänskligt, hatiskt, kvinnokränkande och brutalt är islam.
Nyhet
2014-09-28 Nyhet Mycket intressant information beträffande partistödskampen/skandalen gentemot Region Skåne Lyssna Ladda ner informationen som PDF

2013-11-21 Nyhet Sidor ur boken "Om islam...,andra upplagan" av Carl P. Herslow. Du måste ha Adobe Reader eller liknande digital utrustning installerad för att kunna läsa filen.

Filstorlek: 1,75 megabyte.

2013-11-21 Nyhet Nytt poddinslag med Bengt Rydberg och Carl P. Herslow. Diskussion om islam, väljarkalkyler mellan de största partierna och Marit Paulsen. Filtyp: .mp3

2013-07-01 Nyhet Nytt material rörande åtalet mot Carl P Herslow och den nyligen utgivna boken "OM Islam". Läs mer
2013-04-23 Nyhet Idag kallades muslimer i Fittja till samling genom böneutrop från minaret för första gången någonsin i Sverige. Snart kan detta blir verklighet även i Malmö och på andra orter där Islam vuxit sig stark. Skånepartiet varnar för utvecklingen i Skåne.2012-08-17 Julian Assange, våldtäktsman eller frihetskämpe; i kamp mot illuminati och resten av överheten som genom sitt inflytande förgiftar hela mänskligheten. NyhetSå här avslutar Paul Craig Roberts sin ledarartikel i Fria tider: Den anglo-amerikanska världen, som länge utgett sig för att vara mänsklighetens moraliska vägledare, har nu kastat masken och avslöjat sin riktiga karaktär. En karaktär som har mer gemensamt med Gestapo än med ord som mänsklighet och moral. Läs hela artikeln

Uppdatering 2012-08-19. Se Assanges tal från Ecuadors ambassad i London. Hör hela talet.

2012-07-26 Nyhet Islam utgör för närvarande det största hotet mot den moderna och sekulariserade världen. Sändes: 2012-07-26. Lyssna LyssnaTolerans mot intolerans? Sändes: 2012-01-26. Lyssna LyssnaNyhet Romsk familj får stanna i Sverige - efter tre försök att få PUT
2012-02-15 Nyhet En romsk familj som flytt från Makedonien har efter tre försökt att få PUT (permanent uppehållstillstånd) slutligen fått beskedet att man får stanna i Sverige, det rapporterar tidningen Fria tider. Anledningen var deras såkallat apatiska dotter som enligt domen får bättre vård i Sverige. Detta samtidigt som Fredrik Reinfeldt vill att skåningarna och svenskarna ska jobba till 75 års ålder för att betala kalaset. Läs vidareMänniskosmugglare säljer pass som används för att komma in i Sverige. Vad kan vi göra för att stoppa passförsäljningen? Sändes: 2012-01-17. Lyssna LyssnaHur ser situationen ut på akuten på SUS i Malmö? Sändes: 2012-02-16. Lyssna LyssnaOm valen i islamiska länder; demokrati eller fortsatt diktatur och teokrati? Sändes: 2011-12-01. Lyssna Lyssna