Hej!

Skånepartiets närradio har bytt radiofrekvens från 90,2 till 89,2. Detta har också medfört vissa förändringar i sändningstider.

Vi direktsänder varje vardag.

Må: 11:30-14:00
Tis: 11:30-14:00
Ons: 11:30-14:00
Tors: 11:30-14:00
Fre: 11:30-14:00

Vi sänder inte helger.

Skånepartiets Bankgironr.: 583-1748

 
Om Islam
 
Nyhet, ladda ner boken OM ISLAM, båda upplagorna!
Klicka på "Nedladdning!

Nyhet
cailkon 2023-07-13 SKAFFA FRIHETSFLAGGAN PÅ DIN BIL!

Sätt upp sådana också på din bil! Mejla hit foto om du vill få in den bilden på vår hemsida. Ju fler vi är desto fortare stoppas folkökningen!

Frihetsflagga nr 4

bil

Frihetsflagga nr 3

bil

Frihetsflagga nr 2

bil

Frihetsflagga nr 1
Frihetsflaggan på Carl P Herslows egen bil (med förstoring).

bil

Nyhet
cailkon 2022-11-29 REPORTAGE OM KRIGET I UKRAINA

I denna nya Youtubevideo ger Youtubekontot "US Eagle Claw" en uppdatering kring Ukrainakonflikten.

Nyhet
cailkon 2022-07-09 SKÅNES  FRIGÖRELSE  FRÅN  SVERIGE  ÖVERGRIPANDE  VALFRÅGA!!

Alla de 8 riksdagspartierna är skadliga för Skåne och Sverige. Du ska naturligtvis inte rösta för att skada dig själv med deras folkökningspolitik mm. Då är det bättre, att du inte röstar alls! Men allra bäst är, att du röstar på Skånepartiet på alla tre nivåerna, alltså kommunalt i Malmö, i Skånes regionval över hela Skåne och i riksdagsvalet i Malmö. Då kan först Skåne räddas och sedan, när svenskarna förstått, varför de förlorat Skåne, även Sverige. Spärrarna är 3% i Malmö kommunval, ca 6 600 röster, likaså 3% i regionvalet, runt 27 000 röster i Skåne och till riksdagen 12% i den enskilda valkretsen Malmö, också ungefär 27 000 röster i bara Malmö.

Hoppas du får se utomhuskampanjen i Malmö. En 2,5 meter hög stång med överst en skånsk flagga och därunder en låda med på två håll en skånsk frihetsflagga och texten HEJA SKÅNE! och på de andra två hållen SKÅNE FRITT FRÅN SVERIGE!. Den skånska frihetsflaggan är ett klistermärke avsett att klistras utanpå bilens bakruta. Frihetsflaggan säljs för 50 kr, antingen direkt kontant eller via bankgiro 583-1748.

I Norge röstade 99,95 procent för självständighet från Sverige år 1905 och på Island 99,25 procent för självständighet från Danmark 1944. Hur stor andel av skåningarna tror du kommer att rösta för Skånes självständighet? När du nu ska rösta i år, gör det då som om det redan nu är en skånsk folkomröstning om Skånes självständighet! Då stoppas också planerna att de kommande 4 åren börja dra spårväg i Malmö för de andra partiernas folkökning i Malmö med målet 500 000 invånare år 2047. Även Sverigedemokraterna går in för folkökning. fast lite långsammare än de övriga! En röst på de övriga partierna är alltså sämre än bortkastad, den är direkt skadlig!

Ladda ner:

Frihetsflaggan och texten HEJA SKÅNE (två motsatta håll på lådan)

SKÅNE FRITT FRÅN SVERIGE (de andra båda motsatta hållen).

Flygblad sid 1 | Flygblad sid 2

En röst på SD är värre än bortkastad, den är direkt skadlig för dig eftersom även SD vill, att Malmö ska växa, om än "i en mer lagom takt". Ladda ner deras flygblad från våren 2022.

SD's flygbland sid 1 | SD's flygbland sid 2

Nyhet
cailkon 2022-03-28 Peace in Ukraine

To all followers on social media /Marina Ovsyannikova

Här lyssnar du på ljudklippet! (För att länka till klippet högerklicka på länken och välj "kopiera länk")

Nyhet
cailkon 2022-02-13 Skånepartiets nya valsedel. Klicka på bilden för att se en större bild!

Skånepartiet

Nyhet
cailkon 2022-02-11 No more fallen Russian soldiers in Scania - Mail till Larisa Brattmark och Sergey Lavrov.

Nyhet
cailkon 2021-11-19 "Sveriges Radios svek" - Mail till Sveriges Radio

Nyhet
cailkon 2021-11-10 Skadeståndsfaktura mot vetenskapsradion

Nyhet
cailkon 2021-08-29 Daniel Poohl ljuger om Skånepartiet.

USA lämnar nu den 31 augusti efter fler än 2 300 stupade soldater Afghanistan. Naturligtvis var insatsen, liksom den svenska, från början feltänkt. Islam kan inte avlägsnas med våld, det lyckas bara genom omvändelse av muslimerna. Det är en förutsättning för avlägsnandet av Jihadversen.

Därför borde Daniel Poohl, vd för Stiftelsen Expo, ha hyllat boken "Om Islam till all världens 9-åringar" i stället för att ljuga om Skånepartiet i Trelleborgs Allehanda 2021-08-21. Där menar han, att Skånepartiet är Sveriges mest islam- och muslimfientliga parti. Bokens båda upplagor finns på "skanepartiet.org" nedladdningsbara. Det ingår i Poohls uppgift, att ha läst dem. Därför vet han mycket väl, att Skånepartiet inte är muslimfientligt, precis tvärt om! Han vet om, att hans påstående i denna avgörande fråga är osant.

Därmed är hans påstående värre än en osanning. Det är en ren lögn. Som han fått betalt för att torgföra. Men sant är, att det inte i hela världshistorien finns någon annan bok, som förordar särskild vänlighet mot alla muslimer, och med ett detaljerat, konkret åtgärdsprogram om 20 punkter vill hjälpa muslimerna ur Islam. Poohl borde ha höjt Skånepartiet till skyarna i stället för att ljuga. Poohls lögn hjälper till att forsla oss alla rakt ner i helvetet på jorden, Islam.

Se även avsnitt sid 1, sid 5, sid 8 samt hela sidorna 251, 252 och 253 ur boken om Islam 2.a upplagan.

Nyhet
2021-07-22 SKÅNES NATIONALDAG
Här laddar du ned "Kommentar till SDS Aktuella Frågor 2021-07-17"

Nyhet
2020-11-04 Ladda ner brev till DN:s chefredaktör om Greta Thunberg!

Nyhet
2020-08-09 Boken "Om Islam" går nu att ladda ner gratis på vår hemsida

Här laddar du ner upplaga 1 eller upplaga 2 av boken! (pdf, 249 sidor, 164 Mb)

Nyhet
2020-08-01 Ladda ned brev till riksdagens gruppledare [Del 1], [Del 2], [Del 3] (pdf, 20+4+2=26 sidor)

Nyhet
Nyhet

2019-08-08 NyhetSverige måste hjälpa Storbritannien med BREXIT

Artikeln i nedladdningsbart format (pdf)

Sverige, Danmark, Tyskland och Österrike har av EU fått särskilt tillstånd att utföra gränskontroller till 2019-11-12. Förlängning i sex månader måste begäras senast fyra veckor innan tiden går ut. För Frankrike går tiden ut redan 2019-10-31. I nämnda länder pågår nu arbetet med att utforma ansökan.

Storbritannien gick med i EU 1975-01-01. Folkomröstning hölls 1977 varvid mer än 2/3 av de röstande ställde sig positiva till medlemskapet. Hur kunde då omröstningen 2016-06-23 ge majoritet för utträde med 52% mot 48%? Det finns säkert många orsaker. Avgörande torde dock ha varit Schengenöverenskommelsen även om Storbritannien och Irland inte deltar i just det samarbetet. Det har ändå av EU-motståndarna utnyttjats som bevis på trenden i EU i riktning mot ökad överstatlighet. Extra ogynnsamt var det, att migrationsvågen 2015 kom efter beslutet om en andra folkomröstning men före själva omröstningen.

Hanteringen av BREXIT har redan ställt till mycket stor ekonomisk och politisk skada både i UK och i övriga EU. Andra viktiga frågor, exempelvis klimatkrisen, har lämnats därhän, medan BREXIT tagit alla krafter i anspråk. Därför är det nu av många skäl, inte minst tidsmässiga, av största betydelse, att en väg till lösning föreslås. Schengenöverenskommelsen är numera inarbetad i EU-konstitutionen.

En tredje folkomröstning kan motiveras, om väljarna ändrat uppfattning eller inte längre är helt desamma, tre årskullar har ju lämnat det aktiva livet medan tre tillkommit. Det kan inte anses vara demokrati, att pressa på folket ett beslut, som det inte står bakom. Även om väljarna är desamma och inte har ändrat uppfattning, kan en tredje omröstning motiveras, om förutsättningarna i tillräcklig grad ändrats. Så torde bli fallet, om Schengensamarbetet upphör.

Förvisso har UK moderniserats beträffande mått och vikt, valuta mm men mycket återstår. Övergång från vänster till högertrafik ska kanske inte nämnas men det finns andra förhållanden. Till exempel beslutsprocessen i Underhuset. Skadorna drabbar ju inte bara UK utan också omvärlden, speciellt resterande EU och då också Sverige. Varför har man inte omröstning med voteringsknappar där? Kanske måste sofforna ersättas med bestämda platser för var och en som det är i EU-parlamentet och i alla andra beslutande församlingar som följt med i den tekniska utvecklingen. Ännu viktigare är nog avgörande med tillämpning av kontrapropositionsordning. I våras förelåg 8 olika förslag för omröstning. Alla röstades ner. Mest troligt är, att Theresa Mays förslag vunnit, om ett av de åtta lagts som huvudförslag och de övriga sju efter utslagsvoteringar reducerats till ett som ställts mot detta för omröstning. Så görs i andra parlament och så borde det ha gått till även i UK. Men det kan knappast någon utomstående ändra på före den 31 oktober då utträdet ska ske med eller utan avtal.

Klimatkrisen är global och har därför ändrat förutsättningarna även för EU. Förr kunde diskuteras två hastigheter för EU, en för kärnländerna och en mera långsam för andra. Klimatkrisen kan beskrivas med en miljöekvation som består av två faktorer på ena sidan om likhetstecknet och en produkt på andra sidan. Faktorerna är antalet människor på jorden respektive varje individs genomsnittliga påverkan. Den nutida debatten gäller nästan uteslutande den andra faktorn, alltså övergång från animaliekonsumtion till vegetabilisk konsumtion, från flygresor till tågresor o.dyl. Men detta ger mycket lite särskilt som människorna i u-länderna begär samma levnadsstandard som i i-världen. Därför kommer den genomsnittliga miljöpåverkan troligen att stiga något.

Däremot kan antalet människor påverkas med ekonomiska styrmedel. Utan 1-barnspolitik i Kina under de senaste decennierna hade det nu funnits 400 miljoner fler invånare där. År 1950 var världsbefolkningen 2,5 miljarder, nu är den tre gånger större, 7,5 miljarder. Parisavtalet förutsätter uppgång till 10 miljarder och anger ingen slutpunkt i tiden. Men East Anglia University uppgav 2012, att jorden kan vara beboelig ytterligare 1,75 miljarder år. Sedan gör solens aktiviteter, att det blir för varmt.

Tiderna har ändrats sedan 1950. Då fanns varken flygturism eller massbilism. Om nu världsbefolkningen ökar med en tredjedel och den andra faktorn i ekvationen samtidigt ökar något blir produkten minst en tredjedel värre än nu och dessutom under nästan evig tid framöver. Var och en borde förstå, att detta inte går. Nämnda omständigheter påverkar även EU. Befolkningen i EU får inte öka mera utan måste helst minska. Då kan inte Schengenavtalet längre tillämpas. Om länderna lojalt begränsar sin folkmängd kan de inte tillåta, att ansträngningarna saboteras genom att människor strömmar in från omvärlden.

Klimatkrisen medför alltså, att Schengenavtalet måste ersättas med gränskontroll av personer. En annan följd är, att världen inte längre har råd med nuvarande militärutgifter. Mest näraliggande för EU blir då att försöka få med Ryssland i unionen. Den kommer då bättre att göra skäl för sitt namn. Postputintiden är inte så avlägsen. Det borde redan nu finnas en majoritet i Ryssland för medlemskap i EU. Kanske också, åtminstone bland ungdomen, för övergång till alfabetet i EU och dess "lingua franca", engelska. Också därför bör EU anstränga sig lite för att behålla UK i EU.

Slutsatsen blir, att Sverige genast bör kontakta Frankrike, Danmark, Tyskland och Österrike för att ersätta ny ansökan om förlängd tid med förslag att Schengensamarbetet upphör och att detta snarast officiellt meddelas UK som led i beslutsprocessen där rörande BREXIT.

Carl P Herslow (75)

Civilekonom, Ordförande i Skånepartiet

Nyhet
Nyhet
2019-02-20 Nyhet Vi kan inte vänta längre, Carl Herslow ställer upp i eu-valet. Motion om islam mm.

Nyhet Läs mer (Nu i uppdaterat skick 2019-03-01)
Texten är i .PDF-version.
Nyhet
Nyhet
2018-07-05 Nyhet Skånepartiet: Begränsa den fria rörligheten för människor mellan EU-länder. Carl P. Herslow mejlar eu-ledare i desperat försök att rädda den krisande unionen.

Nyhet Läs dokumentet
Texten är i .PDF-version på engelska

Nyhet
2018-11-07 Nyhet Carl P Herslow kommenterar valresultatet och omedelbara implikationer för Skåne, Sverige och EU. Dessutom: Muhammedtavlans vikt för Skånepartiets fortsatta utveckling. Muhammedtavlan är en blivande kulturskatt för Skåne, den användes först i en valrörelse för åtta år sedan i ett försök att genom grafisk design motsätta sig islam. Du kan köpa den.

Nyhet Läs dokumentet
Texten är i .PDF-version

Nyhet
2018-04-08 Motion Sveriges riksdag, Skånes regionfullmäktige och Malmö kommunfullmäktige.

Vi gör inte detta för att sprida hat mot människor. Skånepartiet kämpar mot islam, aldrig mot muslimer!

Kan du inte läsa dokumentet? Då kan du behöva installera Adobe Reader.

Nyhet
2017-10-21 Nyhet På måndag den 23 oktober kommer Carl P Herslow gå en informationspromenad från Stortorget i Malmö till Möllevångstorget. Promenaden börjar kl 14.00 och beräknas ta runt två timmar. Kom dit och dokumentera händelsen. Händer något under promenaden, våld etc, ring polisen och gör ditt bästa för att fotografera händelsen. Carl P Herslow gör detta eftersom informationspromenaden ska lysa sken på vidskepelsen islam. Herslow själv säger att "vi har ett medmänskligt ansvar att hjälpa muslimerna ur islam". Alla är välkomna att hälsa och ställa frågor. Informationspapper kommer delas ut. Vi gör inte detta för att sprida hat mot människor: alltid mot islam - aldrig mot muslimer. Information som delas ut kan du se här. Kan du inte läsa dokumentet? Då kan du behöva installera Adobe Reader.

Nyhet
2017-07-06 Nyhet Islam, djurens rätt i världen och överbefolkning. Carl P. Herslow och Bengt Rydberg diskuterar. Nyhet Senaste poddradioklippet! Nyhet Lisbet pratar flora och fauna

Nyhet
Nyhet

Nyhet Sveriges flagga skiftar i färg?! (.pdf)

Nyhet
2017-04-28 Nyhet Då var det dags igen! På torget mittemot Systembolaget i Limhamn den 4 juni. Nyhet Flygblad rörande Skånes nationaldagsfirande den 4 juni 2017. Printa ut och ta med!

Nyhet
Nyhet
Nyhet
Rader till Jan Helin (.pdf)
Nyhet Några sidor från boken "Om Islam", kopplade till dokumenten ovan (.pdf)

Nyhet
Carl P. Herslow: Nyhet BREXIT-omröstningen måste göras om Svar till artikel i Contra. (.pdf)
Caspar Nilsson: Nyhet Befogad folklig skepsis mot EU (.pdf)
Carl P. Herslow: Nyhet Farligt EU-motstånd. Svar till Caspar Nilsson (.pdf)


Nyhet
Beroende på partistödsbedrägeriet som SD låg bakom och det faktum att vi inte fått utbetalt skadeståndet på 9,5 miljoner så stängs nu närradion FM90,2. Just nu satsar vi på nationaldagsfirandet den 4 juni i Loshult. Sätt in belopp på bankgiro 583-1748 för att manifestationen ska bli så stor som möjligt, du får då också en skriftlig inbjudan till firandet. Skriv in ditt namn och adress på inbetalningen.

Material rörande tidigare nationaldagsfirande

Nyhet Se bilder från nationaldagen (.pdf)
Nyhet Läs senaste numret av Fritt Skåne (.pdf)
Nyhet Se film från Skånes nationaldag (.wmv)
Nyhet Se fler bilder från nationaldagen (.pdf)

Nyhet
2016-07-15 Nyhet AFP: 84 människor döda i ännu ett blodigt islamiskt terrordåd i Frankrike. Den misstänkte mannen, 31-årige Mohamed Lahouaiej Bouhlel, hade rötter i Tunisien och kom till EU som "flykting" med endast uppehållstillstånd i Frankrike.


Nyhet

Nyhet
Nyhet Se bilder från Skånes nationaldag 2015 (.pdf)
Nyhet Läs senaste numret av Fritt Skåne (.pdf)
Nyhet Se film från förra årets nationaldagsfirande (.wmv)

Nyhet
Förenta Staternas president besökte The Islamic Society i en radikal moské i Baltimore. Presidenten gick i bara strumpor.

Nyhet

Nyhet
2016-01-22 Nyhet Nya fakta gällande partistödsskandalen och högsta domstolens behandling. Ytterligare bevisning och kommentarer.

Nyhet
Nyhet Lyssna till samtalet med muslimen Envera och hennes syn på samhället och hur hon tycker det borde vara här i Sverige. Lyssna Lyssna

Nyhet

2015-10-10 Nyhet D.Ö är bruten - men allt kommer i praktiken fortsätta likadant som vid tidpunkten då avtalet slöts. Sjuklövern i riksdagen står inte på svenskarnas sida. Läs mer

Nyhet

2015-09-11 Nyhet Nytt poddinslag med Carl Herslow och Ulf Nilsson. Om kungar, svenska symboler och varför Skåne är så historiskt viktigt. Lyssna Lyssna

Nyhet
Nyhet
2015-08-24 Nyhet Carl P Herslow intervjuas av Sydsvenskan. Var den enda politikern som medverkande på "tiggarmöte".

Nyhet
2015-08-24 Nyhet Två nyhetsartiklar och en avbildning av texten på Herslows låda. Lådan finns alltid med på informationspromenaden som fortsätter varje måndag fram till valet.

Läs PDF med artiklar mm. Vid behov kan du med t.ex Adobe Reader använda plus-tecknet för att zooma in.

Se också de bilder från tidigare idag som togs vid ett tiggarmote.
Nyhet Se bilder från nationaldagen (.pdf)
Nyhet Läs senaste numret av Fritt Skåne (.pdf)
Nyhet Se film från Skånes nationaldag (.wmv)
Nyhet Se fler bilder från nationaldagen (.pdf)


Nyhet


Nyhet Ulf Nilsson tar upp Skånes nationaldag; Varför ska den firas just i Loshult? Och senare: vår gemensamma historia. Sändes: 2015-05-29. Lyssna Lyssna

Nyhet


2015-04-05 Nyhet Bertil Torekull, ersättare i riksdagen för MP och eu-parlamentskandidat för samma parti 2014, tillika tidigare chefredaktör för Svenska Dagbladet och grundare av Dagens Industri, skriver i en debattartikel i vänsterliberala Expressen idag att han vill stoppa invandringen till Sverige.
– Man vågar inte tala om det här, man är rädd att bli betraktad som rasist, säger han till Fria Tider. Nu väntar med allra största sannolikhet uteslutning ur Miljöpartiet.

Nyhet
2014-09-28 Nyhet Mycket intressant information beträffande partistödskampen/skandalen gentemot Region Skåne Lyssna Ladda ner informationen som PDF

2013-11-21 Nyhet Sidor ur boken "Om islam...,andra upplagan" av Carl P. Herslow. Du måste ha Adobe Reader eller liknande digital utrustning installerad för att kunna läsa filen.

Filstorlek: 1,75 megabyte.

2013-07-01 Nyhet Nytt material rörande åtalet mot Carl P Herslow och den nyligen utgivna boken "OM Islam". Läs mer
2013-04-23 Nyhet Idag kallades muslimer i Fittja till samling genom böneutrop från minaret för första gången någonsin i Sverige. Snart kan detta blir verklighet även i Malmö och på andra orter där Islam vuxit sig stark. Skånepartiet varnar för utvecklingen i Skåne.

2012-07-26 Nyhet Islam utgör för närvarande det största hotet mot den moderna och sekulariserade världen. Sändes: 2012-07-26. Lyssna LyssnaTolerans mot intolerans? Sändes: 2012-01-26. Lyssna Lyssna
Människosmugglare säljer pass som används för att komma in i Sverige. Vad kan vi göra för att stoppa passförsäljningen? Sändes: 2012-01-17. Lyssna Lyssna